გაძლიერებული Excel-ის შემსწავლელი კურსი

გადახდა შეგიძლიათ შემდეგი ბარათებით


შემოთავაზების ფასები მოცემულია საქართველოს ბანკის American Express, Visa, Mastercard ბარათებისთვის. ფასი სხვა ბარათებისთვის იხილეთ დეტალურ ინფორმაციაში

77
ლარი
ღირებულება
ფასდაკლება
დანაზოგი

დასრულებულია
გაიყიდა:
4
0
დღე
0
საათი
0
წუთი

აღწერა

"ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის" სასერტიფიკატო ცენტრი გთავაზობთ ინტენსიურ კურსს გაძლიერებულ Microsoft Office Excel 2010 (Advanced level) პროგრამის შესასწავლად.
 
სასწავლო პროგრამების აღწერილობა:
1. ლოგიკური ფუნქციები: IF, IFERROR, AND, OR, ჩადგმული IF–ები. AND და OR უნქციებთან კომბინაციები;
2. სტატისტიკური ფუნქციები:AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT, COUNTA, OUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, MAX, MIN;
3. მათემატიკური ფუნქციები: SUM, SUMIF, SUMIFS, POWER, PRODUCT, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, EVEN, ODD,INT, MOD, QUOTIENT, ABS, COMBIN, TRUNC, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, SUBTOTAL;
4. თარიღის ფუნქციები:TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, DATE, DATEDIF, DATEVALUE, TIMEVALUE, HOUR, MINUTE, SECOND, TIME,WEEKDAY, WEEKNUM, EOMONTH, NETWORKDAYS.INTL, WORKDAY.INTL;
5. ტექსტური ფუნქციები:CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, TRIM;
6. ინფორმაციული ფუნქციები:ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISEVEN, ISODD;
7. ცხრილების და სიების დათვალიერება–დამუშავება:LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, PIVOTTABLE, PIVOTCHART (შემაჯამებელი ცხრილების და დიაგრამების აგება);
8. მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან, მონაცემების მოძებნა–შეცვლა, დავთრის დაცვა, დამალვა, პაროლით დოკუმენტის დაცვა;
9. მომხმარებლის ფორმატის შექმნა (CUSTOM FORMAT);
10. გაფართოებული ფილტრი (ADVANCED FILTER);
11. ჩამოსაშლელი სიების შექმნა (DATA VALIDATION);
12. მონაცემთა კონსოლიდაცია (CONSOLIDATE);
13.  პირობითი დაფორმატება (CONDITIONAL FORMATTING);
14. დუბლიკატების წაშლა (REMOVE DUPLICATES);
15.  ცხრილის ფორმატირება – ავტომატიზირებული ცხრილი (FORMAT AS TABLE), ტექსტის დაშლა სვეტებად (TEXT TO COLUMN);
16. კომენტარში სურათის მოთავსება.
 
 
დამატებითი ინფორმაცია:
- კურსში შედის 6 მეცადინეობა, კვირაში 3-ჯერ, 1.40 საათი (მეცადინეობების სასურველი დროების და დღეების არჩევა მოხდება მსმენელთან შეთანხმებით)
- ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი
- კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 350 ლარს
- კურსის ბოლოს  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე).
 
კურსის წინაპირობები:
სასურველი შედეგების მისაღებად მსმენელს უნდა გააჩნდეს გაძლიერებული Excel-ის საბაზისო/ელემენტარული ცოდნა. კურსის მსვლელობისას შესრულებული სავარჯიშოების შესაბამისად გაიცემა სერტიფიკატი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სერტიფიკატი არ გაიცემა.
 
სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერით.
 
 

პირობები:

  • შეთავაზებით სარგებლობა შესაძლებელია 30/06/2017–ის ჩათვლით;
  • პროდუქტის მისაღებად უნდა წარადგინოთ უნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
  • შეთავაზებაში გადახდილი თანხა უკან ბრუნდება მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
  • შეთავაზების შეუფერხებლად მისაღებად ან/და დამატებითი ინფორმაციისთვის შეძენამდე დარეკეთ: 571803466, 593652405

გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილება:

მიღება შესაძლებელია:

შპს ,,ქართულ – ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის" სასერტიფიკატო ცენტრი

თბილისი, ქ. თბილისი, ა. ყაზბეგის გამზ. 16

571 803 466, 593 65 24 05